form1

Osnovne informacije

POZNAJETE LI SLJEDEĆE JEZIKE?

Radno iskustvo

Koliko imate iskustva:

a) u organizaciji zabavnih programa? *

b) u javnim nastupima i radu s mikrofonom? *

c) u plesanju? *

d) u pjevanju? *

e) u glumi? *

Imate li iskustva u radu s djecom? *

Jeste li kreativna osoba? *

Jeste li skloni timskom radu? *

UKRATKO SE OPIŠITE

Motiv za ovo zaposlenje

U KOJEM STE TERMINU SLOBODNI RADITI?

Popunjavanjem ove prijave, dobrovoljno dajem Arena Hospitality Group d.d. svoju izričitu i bezuvjetnu suglasnost za prikupljanje, obrađivanje i korištenje ovdje sadržanih osobnih podataka a sve za potrebe sezonskog zaposlenja. Potvrđujem da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja danih osobnih podataka, kao i o pravu da izričitom pisanom izjavom opozovem naprijed danu suglasnost. Predanom prijavom jamčim za istinitost i točnost svih podataka.