Ovdje možete naći sve korisne sadržaje koje je moguće iskoristiti za objavu u medijima.

Možete pristupiti našem B2B na ovom linku: media.arenahotels.com

Za pristup informacijama nužna je registracija. Pozivamo vas da se registrirate i na taj način u potpunosti iskoristite sve mogućnosti ovog dijela site-a. Za registraciju kontaktiraje nas na info@arenahotels.com