Park Plaza Histria Pula

OPĆE INFORMACIJE

KONFERENCIJSKE INFORMACIJE

INFORMACIJE O SMJEŠTAJU

INFORMACIJE O KONFERENCIJI / POTREBNIH SALA ZA SASTANKE

KONFERENCIJSKA OPREMA

POPRATNE USLUGE

Bilješke